lördag 7 december 2013

Om Asbjörn Olsens prylar eller en lektion i epifani

Jag har i min hand en relativt nyutkommen bok. Titel: Prylar, författare Asbjörn Olsen. Asbjörn är min granne, 92 år och vida berest. Från sina resor har han hemfört föremål som laddats med minnen. De är utmärkta exempel på det jag i ett tidigare inlägg kallat epifani. Asbjörns son Hans har fotograferat dem och jag vågar påstå att den epifani som de laddats med finns kvar i de märkliga avbildningarna. De får mig att darra av förtjusning och rysa av skräck. En ros till Asbjörn för att han så generöst delat med sig av sina minnen. Bara en invändning: Titeln. Det här är sannerligen inga prylar, det är heliga föremål. Ett exempel: Gudinnan Artemis från Efesus, en blå dörrkläpp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar