fredag 7 december 2012

Komplettering av inlägget om Koestlers "The Act of creation"

"The Act of Creation", publicerad 1964, inleddes med ett förord av den internationellt lovprisade brittiske professorn i psykologi, Sir Cyril Burt. Han ger Koestlers bok högt betyg men ifrågasätter vissa detaljer. Sammanfattningsvis menar han att det behövs ytterligare forskning, om Burts resultat ska visa sig hålla för granskning.
   Själv publicerade han sina forskningsresultat om enäggstvillingars intelligens på 1940- och 1950-talen. Men det dröjde inte länge efter hans död 1971, förrän anklagelserna om forskningsfusk började strömma in. I sin bok "Cyril Burt. Psychologist" presenterar  en annan brittisk psykologiprofessor, L.S Hearnshaw, en bok om det som kom att kallas "The Burt Affair"(1979).
   Boken är mycket läsvärd. Den diskuterar forskningsetik så att frågeställningarna blir levande och angelägna.
   Hade Koestler sina aningar om Cyril Burts dubbelspel? Var det det som var anledningen till att han i sin nästa bok "The Ghost in the Machine", som kom 1967, nästan helt förbigår Burt? Enda referensen till honom gäller en artikel i British Journal of Psychology 1962.
   Jag kom att tänka på Cyril Burt, när jag läste om nobelpristagaren Mo Yans uttalande efter ankomsten till Arlanda häromdagen. Han sa bland annat att censur existerar i alla länder, på olika nivåer och i olika utsträckning. Censurerade Burt sig själv? Och censurerade Koestler Burt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar