söndag 9 december 2012

Om placeboeffekten och subliminal perception

Läser i tidskriften "Forskning & Framsteg", nr 10/2012, att placeboeffekten kan fungera även om vi inte hinner bli medvetna om de utlösande signalerna, till exempel av bilder som vi inte hinner uppfatta.
Ett intressant exempel på subliminal perception.
   Ett annat exempel är att en alkoholist kan hälla upp en drink åt sig utan att vara medveten om att han gör det. Det räcker med att glaset och flaskan finns inom räckhåll. Det kan röra sig om en 33 millisekunders exposition, alltså under medvetandets tröskel.
   Om detta rapporterade den amerikanska tidskriften Newsweek redan i sitt marsnummer 2008. Den del av hjärnan som påverkas hos alkoholister är den primitiva mellanhjärnan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar