söndag 22 juni 2014

Ännu ett fynd ur bokhyllan: Felix Mettlers DER KEILER

Den schweiziske författaren Felix Mettler är relativt okänd i Sverige. Ingen av hans böcker har blivit översatt till svenska, såvitt jag känner till. Ett exempel av många på hur godtycklig bokutgivningen är.
Kan en förklaring vara att "Vildsvinet" inte marknadsförts som kriminalroman utan helt enkelt som roman? Eller att titeln inte appellerar till den genomsnittlige romanläsaren? För romanen handlar inte
om ett faktiskt vildsvin utan om vildsvinet som metafor. Och om mordet som kreativ process.
Jag citerar ur DER KEILER: "Man får inte glömma bort  att mord är en kreativ process, mer kreativ än födelseakten, hur paradoxalt det än vid första ögonkastet  kan te sig."
    När jag första gången läste boken, det måste ha varit någon gång i början på 90-talet (publiceringsår är 1990), hade jag bakom mig en doktorsavhandling om den kreativa processen. Jag kände igen mycket  i berättelsen om den undanskuffade patologen Gottfried Sender. Jag kände igen hans oortodoxa sätt att värja sig. Jag kände också igen den akademiska maktkampen, som jag skildrat den i min kriminalroman
"Professorn och hans offer" (1980).
      Men DER KEILER är inte bara en berättelse om mord. Den handlar också om kärlek, så som den
sällan skildras.
      Felix Mettler har uppmärksammats på flera sätt i sitt hemland. Bland annat har DER KEILER blivit filmad med Joachim Król  i rollen som Gottfried Sender. Denne skådespelare har också haft huvudrollen i en
av de filmer som gjorts efter Mettlers landsman Friedrich Dürrenmatts "DAS VERSPRECHEN" (Kommissariens löfte), en av de starkaste kriminalberättelser jag överhuvud taget läst.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar