fredag 3 augusti 2012

Handledningar i människokunskap

Glöm självhjälpsböcker! Glöm biografier! Glöm bokrecensioner! Det finns två böcker, som blivit oumbärliga för mig, när det gäller att inhämta människokunskap. Den ena är Hans Sjöbäcks "Psykoanalysen som livslögnsteori", den andra Lajos Egris "The Art of dramatic writing". De kompletterar varandra. Det Sjöbäck inte vet om den komplicerade människonaturen, det vet Egri. Här ett citat: "We want to know why man is as he is, why his character is constantly changing, and why it must change whether he wishes it or not". Ett praktiskt råd, inte bara för pjäsförfattare utan för alla som intresserar sig för människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar