fredag 29 mars 2013

PO Enquists Liknelsebok

Har nu läst Liknelseboken, inte bara en utan flera gånger. Förstått att man bör ta begreppet liknelse bokstavligt. PO utgår från Jesu liknelser, som de berättas  i t ex  Matteusevangeliet. Liknelsen om kvinnan på det kvistfria furugolvet, som de flesta recensioner och reportage verkar behandla som om det vore en skildring av en faktisk kärleksupplevelse mellan den 15-årige PO och den 51-åriga Ellen är sålunda en liknelse om den upplevelse, som inom pietiströrelsen kallades "komma igenom". En liknelse om den största kärleken, den som leder till "det innersta rummet".  Det har nog inte många begripit, särskilt inte de som har en annan bakgrund än vi, som växte upp i EFS-rörelsens hägn. Jesu ord, som de
refereras hos evangelisten Matteus blir alltså bekräftade: Jesus beslöt sig ju för att hädanefter endast
tala i liknelser, "eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå." En träffande satir över den bortglömda konsten att läsa innantill!
      Liknelsen om kvinnan på det kvistfria furugolvet handlar visst om Eros men framför allt om Agape,
den gudomliga kärleken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar