lördag 19 oktober 2013

Apropå att nya ärkebiskopen blir en kvinna

Det är inte så förfärligt länge sedan det diskuterades om kvinnor överhuvudtaget bör få bli präster.
Jag minns från min tid i KGF (Kristliga Gymnasistförbundet) på 1950-talet en sådan diskussion och särskilt diskussionsinlägget om kvinnnliga gravida präster. Det skulle väl ändå väcka anstöt med en tjockmagad präst framför altaret! Nu läser jag att den blivande ärkebiskopen faktiskt har två barn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar