onsdag 23 januari 2013

Jessika Gedin och Selma Lagerlöf

Sent omsider har jag sett en notis om att Jessika Gedin är okunnig om Selma Lagerlöfs författarskap.
Det är inte min sak att beskärma mig,  självklart kan en programledare i TV inte hinna med allt.
Men notisen fick mig att minnas några lyckliga stunder. Jag var sju år år 1942, gick i andra klassen i byskolan i västerbottniska Nyåker, hade som lärare den stränga Karolina Karlsson. Hon läste "Kejsarn av Portugallien" för oss under syslöjdstimmarna. Jag är övertygad om att Selma Lagerlöfs skildring av Klara Fina Gulleborgs och hennes fars öde satte djupa spår i mitt minne och att berättelsen ligger bakom eller under mycket av det jag själv har skrivit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar