lördag 17 augusti 2013

Mer om myten

I William Irwin Thompsons "Imaginary Landscape": Making worlds of myth and science (1989), en stimulerande översikt över tankens och fantasins utveckling från paleolitisk tid till nutid har jag fastnat för en rad i dikten "Food Chains":
     "All myths are true but literally mistaken". Ett utmärkt komplement till Fred Vargas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar