lördag 23 februari 2013

Mats Gellerfelt om Anita Salomonssons nya roman

Jag läste just Mats G:s recension av Anita Salomonssons "I enslighet framfödt", publicerad i Svenska Dagbladet 7 februari. Några formuleringar fick mig att haja till. "Föräldrarna är bra människor", skriver recensenten om  paret Höglander, Klara Sofias mor och far. Vad menar Mats Gellerfelt? Hur vill han definiera "bra människor"? Det är ett slappt uttryck utan egentlig innebörd. Och när jag tänker på hur inriktade de är på sitt eget väl och ve, hur kallsinniga inför dotterns behov, fortsätter jag undra.
Mats G tror dessutom att "I enslighet framfödt" har stora chanser att bli filmad. Har detta i en recension att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar