onsdag 24 juli 2013

Leopold Szondi om "Die Genetik des Unbewussten"

Efter några  samtal jag haft den sista tiden om gamla släktdrags  oväntade uppdykande hos senare generationer gick jag tillbaka till Leopold Szondis bok "Schicksalsanalyse" (1944, senaste upplagan 1964). Han har här försökt hitta den förenade länken mellan Freuds psykoanalys och Jungs kollektivt omedvetna. Hans eget bidrag är i korthet det han kallar  genernas kamp eller anfädernas kamp.
Han menar att varje gen hos en bestämd människa kämpar för en återgång till ett tidigare tillstånd. De dominanta generna behöver inte kämpa som de latenta. Men de finns där, skriver Szondi, och deras kraft ska inte underskattas.
    Ett exempel, inte ur min biografi, utan ur min förste mans. En av hans anfäder var Carl Herrmann Martialis von Dittmar. Ett av hans kännetecken var den s k "Dittmarsche Gang", noterad 1838.
Detta sätt att gå  har helt klart ärvts av min sondotter Youna, född 2004.
    En annan sondotter, Maëlle, kan ha fått med sig några av mina gener.
    Detta är odödlighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar