torsdag 26 januari 2012

Mer om hjärnan

Hjärnan är hetare än någonsin. Jag radar upp några relativt nya boktitlar, som jag samlat på mig:
Torkel Klingberg: "Den översvämmade hjärnan"från 2007, nu i pocket.
Mark Solms & Oliver Turnbull: Hjärnan och den inre världen (förord: Oliver Sacks), svensk uppl 2005
Daniel J Siegel: "The mindful brain, 2007
C Grant Steen: The evolving brain, likaså 2007
Och så tidskrifterna med temanummer som Hjärnan (Forskning och framsteg nr 1 2011), Discover Magazine med temanumret "The Brain"(våren 2011), Modern Psykologis decembernummer 2011 och februarinummer 2012... För att inte tala om tidningsartiklar som Svenska Dagbladets IDAG-serier i december 2011 och maj 2011.
Hur ska jag hinna läsa allt? Min hjärna svämmar över och längtar tillbaka till år 1984, då jag skrev min första artikel om hjärnan, en recension för Svenska Dagbladet av geologiprofessorn Robert Jastrows "Underverket hjärnan". Då var det ännu inte tal om översvämning. Men redan då kunde jag notera att hjärnforskningen försummat problemet kreativitet till förmån för problemet intelligens. Samma försummelse som jag hittat i Torkel Klingbergs ovan nämnda bok. Ännu tidigare, 1981, hade   Charles Hampden-Turner publicerat "Maps of the mind",  en innehållsrik volym, som berättade för den fascinerade lekmannen mycket av det forskarna då visste om hjärnan. Jag tror att jag återgår till den. Till att börja med åtminstone.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar