måndag 10 september 2012

Om 11 september

Jag har just packat upp en tavla, som stått i ett hörn på vinden sedan min flytt från Hallandsås till Hässelby strand för elva år sedan. Den var inslagen i ett exemplar av Svenska Dagbladet från 13 september 2001, alltså två dagar efter terrorattacken mot tvillingtornen i New York. En del av artikelmaterialet handlar självfallet om reaktionerna på attacken. Håkan Arvidsson citerar bland andra Carl Bildt, som kallat den en krigsförklaring och inte bara mot Amerika. Elisabeth Braw skriver under strecket att "Spionaget i USA kvävs av mängden information". Men den artikel som fick mig att verkligen haja till var Steve Sem-Sandbergs långa och grundliga recension av Kafkas "Under byggandet av den kinesiska muren". Hans tes är, vilket också är formuleringen i rubriken, att "Mycket ratades på goda grunder". Kafka klarade inte av länkarna mellan händelseförloppen, själva transportsträckorna. Det insåg han själv och bad därför Max Brod bränna hans opublicerade och ofullbordade manuskript. "...hos Kafka måste metaforen bära hela texten, annars brister allt", skriver Sem-Sandberg och slutar recensionen: "...vilken författare vill väl bli mätt utifrån det han själv ratat?" Vilken var då tavlan? Jo, en faksimil av ett doktorsdiplom från 1979, tilldelat Dagny Marianne Jeffmar. Det första av förnamnen ratade jag senare, eftersom jag inte längre ville vara bunden vid ett namn, som min mor gett mig till minne av en liten flicka, som hon vårdat fram till hennes död. Jag ville inte längre förknippas med döden! Inte efter 11 september 2001, då Dagny för sista gången firat namnsdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar