måndag 14 maj 2012

Kristoffer Leandoer om Chloé Delaume

Under strecket i Svenska Dagbladet skrev Kristoffer Leandoer den 22 april om Chloé Delaumes senaste roman, "Une femme avec personne dedans" (En kvinna med ingen i). Hans artikel behandlar ämnet autofiktion, som också är den genrebeteckning jag själv använt för min nya roman "Älska mig - ändå". Han påminner om att det var Serge Doubrovsky, som var upphovsman till termen. Chloé Delaume själv har enligt Leandoer kallat autofiktionen en form av svart magi. Han citerar Delaume i en tidigare roman: "Jag försöker inte skapa ett verk, jag försöker skapa ett liv." och visar att hon anstränger sig att beskriva "Chloé Delaume" som en fiktiv gestalt: "Chloé Delaume" utgör egentligen en treenighet: författare, jagberättare, huvudperson. Sådant har läsare, även recensenter, svårt att förstå. De flesta klarar inte den distinktionen, betonar Leandoer. Jag håller med. Liksom Chloé Delaume har jag svårt för att möta läsares medlidande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar