söndag 13 maj 2012

Tidskriften Axess

Axess är ett jordens salt. Aprilnumret är särskilt läsvärt.Peter Luthersson skriver i artikeln "Kulturdebattens förlorade centrum" om avakademiseringen och avintellektualiseringen i Sverige. Bildningsvärlden och reflektionskulturen trängs undan av populärkulturen, hävdar han. Det som lyfts fram på kultursidorna är priser och jubileer, inte nya tankar och insikter. "O tempora, o mores!" slutar han sin artikel. Per Svensson ironiserar i sin artikel "Publicistik utan publicister" över den svenska skolan: "Om de unga kan läsa, trots tolv år i den svenska skolan, så vill de inte läsa tidningar. Vill de ändå läsa tidningar, vill de inte betala." Ulf Öfverberg skriver om rädsla: "Efter Rushdieaffären har rädslan stannat kvar. En rädsla som har paralyserat våra bästa instinkter." Och Jenny Maria Nilsson recenserar Daniel Kahnemans "Thinking fast and slow": "Människans favoritsport tycks vara att dra förhastade slutsatser om det mesta." Bra rutet! Mest träffade mig Ulf Öfverbergs bidrag. Rädslan råder överallt, inte bara i kulturlivet. Vad är människor rädda för, egentligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar