lördag 2 juni 2012

Brighton Rock

Brighton Rock är en film om självbedrägeri och den hopplösa kärleken år 1964. Den har marknadsförts som thriller men jag ser den huvudsakligen som berättelsen om en kärlek som offrar allt och som vägrar ge upp. Den unga, "fula" Rose har lovat att aldrig svika Pinkie och det gör hon inte heller, trots att hon får veta att han är flerfaldig mördare. I slutscenen, där hon gravid med hans barn lyssnar på en skiva, som hon bett honom spela in, hör hon bara " I love you, I love you...". Borta är "I hate you..." Helen Mirren som Roses arbetgsgivare ger ytterligare djup åt historien efter Graham Greenes roman från 1939.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar