fredag 1 juni 2012

Om placeboeffekten

I senaste numret av Modern Psykoloogi (sommaren 2012) hittar jag en notis om "Nucleus accmumbens", njutningens källa i hjärnan. Så här skriver Lotta Fredholm: "Ibland räcker det med att tro att något bra ska hända för att nucleus accumbens ska reagera. Detta ger upphov till den positiva förväntanseffekt som vi kallar placebo." - Där fick du, brorsan, tänkte jag. (Denne bror och jag har ofta diskuterat begreppet placebo. Som representant för skolmedicinen har han vägrat befatta sig med något så "ovetenskapligt".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar