söndag 19 februari 2012

Ranelid och försvarsmekanismerna

Det bär mig mot att skriva detta, det har redan skrivits mer än tillräckligt om Björn Ranelid. Ändå gör jag det. Det slog mig nämligen, att han i sin "blygsamhet"(självtillräcklighet) uppvisar en provkarta över Freuds försvarsmekanismer.  Tydligast är isolering, reaktionsbildning, rationalisering  och förnekande.
Jag lånar några exempel ur Hans Sjöbäcks "Psykoanalysen som livslögnsteori".
"... man kan handla på ett sätt som inte överensstämmer med de predikade buden men ändå uppleva sig som en person med högtstående moral." (Ranelid predikar kärlek men ser inte de kärlekstörstande i sin närhet: isolering. Jag ger exempel i min memoarbok "Till Marianne från A till Ö".
"Påfallande rigid prydhet och skygghet i fråga om kärlekslivets angelägenheter antas kunna vara uttryck för reaktionsbildningar riktade mot stark nyfikenhet och framfusighet i erotiska ting."(reaktionsbildning)
"Min  bil har fått nummerplåten RANELID för att ingen annan ska bli anklagad, om jag ställer till med en trafikolycka"(Citat från Ranelid själv. Ex på rationalisering.)
"Jag är en anspråkslös människa" (också ett citat från R. Ex på förnekande.)
    Nog om det. Jag vill också tillägga att svenska media är lättlurade. Journalister behöver visst inte vara insatta i läran om försvarsmekanismer, men att köpa Ranelids ofta bisarra uttalanden som om de vore gudsord är skrämmande infantilt. Ett ris alltså till delar av den svenska journalistkåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar