lördag 7 april 2012

Möte i tidigt 60-tal

Åren 1962-63 arbetade jag med en lic avhandling i litteraturhistoria om Sigurd Agrell, professor i slaviska språk och poet, vid Uppsala Universitet. Jag intervjuade bland annat hans son Jan, chef för Militärpsykologiska institutet.  Med vid middagen, som jag blev inbjuden till, satt också Jans son Harald, som då måste ha varit 16 år. I dag läser jag i Upsala Nya Tidning att Harald Agrell fyller 65 år i morgon. Han blev docent i kvartärgeologi, inte professor som han föresatt sig 1963. Eller var det hans bror Wilhelm, sedermera professor i underrättelseanalys, som redan då hade sin väg utstakad? En av bröderna sade nämligen under middagen att han visste exakt hur man skulle bära sig åt för att bli professor: man skulle specialisera sig på ett ämne, där det inom rimlig tid skulle komma att utlysas en professur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar