tisdag 10 juli 2012

Om Blåkullla

Utanför Bohusläns kust ligger en kulle vid namn Blåkullen. Den anses, fick jag veta under mitt besök på Västkusten nyligen, vara det mytiska Blåkulla, där häxorna på 1600-talet träffades för att dansa med djävulen. Nu läser jag i dagens understreckare i Svenska Dagbladet, författad av professor Per-Arne Bodin, att Blåkulla i själva verket låg i mina hemtrakter, i byn Utnäs vid Ångermanälven. Nu har Botniabanan fått problem. Den har lagts över åkern i Utnäs och det fungerar inte. Så här skriver den lärde professorn, som själv kommer från trakten, att "Botniabanans problem kanske bottnar i att häxorna stretar emot när järnvägen utan deras tillåtelse dragits rakt över deras samlingsplats." Jag känner med häxorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar